Bli mentor

Att vara mentor i Intize innebär att du ideellt hjälper andra individer att utvecklas i den matematik som du själv har studerat. Genom det får du nya perspektiv på matematik och på ditt eget och andras lärande samt får testa på att vara en ledare.

En mentor vägleder sina elever i matematik. Vi vill att de elever vi vägleder – våra adepter – ska klara sig själva på bästa sätt i framtiden. Därför strävar mentorn efter att hjälpa adepten med mer än bara talen i matteboken. Exakt hur det går till bestämmer mentorn och adepterna tillsammans.

Intize mentorskap bygger på att adepterna och mentorn träffas på lika villkor, och därför sker mentorsträffarna alltid ideellt. Vad som driver en mentor är de nyttiga erfarenheterna i ledarskap, pedagogik och matematik samt chansen att påverka andra människors liv till det bättre. Och för att det är kul, såklart.

Mentor för gymnasieelever

Studerar du på högskola/universitet och vill hjälpa gymnasieelever att utvecklas i matematik? Du är då varmt välkommen att ansöka om att bli mentor. Det krav vi ställer på våra mentorer är att de studerat minst 30 högskolepoäng varav 20 högskolepoäng i matematik.

Går du på högskolan? Ansök här!

Gemensamt för alla högskolementorer är att de…

  • Träffar runt fyra gymnasieelever en gång i veckan under två timmar (inte under tentaveckor). Tid och plats bestämmer mentorn och adepterna själva.
  • Deltar på Drop-in en gång per läsperiod (två gånger per termin).
  • En gång i månaden, tillsammans med några andra mentorer, träffar en rutinerad mentor som kommer med tips och idéer på hur mentorskapet kan utvecklas vidare.

Valfritt för alla mentorer är…

Om du har frågor angående rekryteringen eller mentorskapet så är du välkommen att mejla till rekrytering@intize.org respektive mentor@intize.org.

När vi fått in din ansökan kommer vi att ringa upp dig för att boka in ett enskilt rekryteringssamtal. Det är ett lämplighetssamtal där vi vill se att du vet vad du ger dig in på, och det är ingen konkurrens mellan de sökande. Vill du även läsa kursen Matematik och samhälle (MVE370) intresseanmäler du detta i ansökningsformuläret.

Mentor för högstadieelever

Går du på gymnasiet har du chansen att bli mentor åt högstadieelever. I ett mentorskap ingår:

  • Att träffa sina adepter 1-2 timmar i veckan på din gymnasieskola, under träffarna vägleder och inspirerar du adepterna
  • Regelbundna träffar och event tillsammans med andra mentorer samt möjligheter att engagera sig vidare inom föreningen.
  • Personlig utveckling, bland annat pedagogik, ledarskap och dina mattekunskaper.

Går du på gymnasiet? Ansök här!

För mer information, kontakta Alexander Samuelsson. Kontaktuppgifter finner du under Kontakt.