Bli mentor

Att vara mentor i Intize innebär att du ideellt hjälper andra individer att utvecklas i den matematik som du själv har studerat. Genom det får du nya perspektiv på matematik och på ditt eget och andras lärande samt får testa på att vara en ledare.

En mentor vägleder sina elever i matematik. Vi vill att de elever vi vägleder – våra adepter – ska klara sig själva på bästa sätt i framtiden. Därför strävar mentorn efter att hjälpa adepten med mer än bara talen i matteboken. Exakt hur det går till bestämmer mentorn och adepterna tillsammans.

Intize mentorskap bygger på att adepterna och mentorn träffas på lika villkor, och därför sker mentorsträffarna alltid ideellt. Vad som driver en mentor är de nyttiga erfarenheterna i ledarskap, pedagogik och matematik samt chansen att påverka andra människors liv till det bättre. Och för att det är kul, såklart.

Mentor för gymnasieelever

Studerar du på högskola/universitet och vill hjälpa gymnasieelever att utvecklas i matematik? Du är då varmt välkommen att ansöka om att bli mentor. Det krav vi ställer på våra mentorer är att de studerat minst 30 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng i matematik.

Går du på högskolan? Ansök här!

Gemensamt för alla högskolementorer är att de…

 • Träffar runt fyra gymnasieelever en gång i veckan under två timmar (inte under tentaveckor). Tid och plats bestämmer mentorn och adepterna själva.
 • Deltar på Drop-in en gång per läsperiod (två gånger per termin).
 • En gång i månaden, tillsammans med några andra mentorer, träffar en rutinerad mentor som kommer med tips och idéer på hur mentorskapet kan utvecklas vidare.
 • Ges möjlighet att gå på regelbundna träffar och event tillsammans med andra mentorer samt möjligheter att engagera sig vidare inom föreningen.
 • Utvecklas personligen inom pedagogik, ledarskap och matematik.

Valfritt för alla mentorer är…

Kursen har ett krav på att deltagarna studerat minst 30 högskolepoäng varav 20 högskolepoäng matematik.

Om du har frågor angående rekryteringen eller mentorskapet så är du välkommen att mejla till mentor@intize.org.

När vi fått in din ansökan kommer vi att ringa upp dig för att boka in ett enskilt rekryteringssamtal. Det är ett lämplighetssamtal där vi vill se att du vet vad du ger dig in på, och det är ingen konkurrens mellan de sökande. Vill du även läsa kursen Matematik och samhälle (MVE370) intresseanmäler du detta i ansökningsformuläret.

Mentor för högstadieelever

Går du på gymnasiet har du chansen att bli mentor åt högstadieelever. I ett mentorskap ingår:

 • Att träffa sina adepter 1-2 timmar i veckan på din gymnasieskola, under träffarna vägleder och inspirerar du adepterna
 • Regelbundna träffar och event tillsammans med andra mentorer samt möjligheter att engagera sig vidare inom föreningen.
 • Personlig utveckling, bland annat pedagogik, ledarskap och dina mattekunskaper.
 • Merit och referens att skriva upp på ditt CV

Går du på gymnasiet? Ansök här!

För mer information, kontakta Alexander Samuelsson. Kontaktuppgifter finner du under Kontakt.

Mentor för särbegåvade barn

Studerar du på högskola/universitet och vill hjälpa barn i grundskolan som behöver extra utmaning att utvecklas i matematik? Du är då varmt välkommen att ansöka om att bli mentor. Det krav vi ställer på våra mentorer är att de studerat minst 30 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng i matematik, samt att de har tidigare erfarenhet av att arbeta med pedagogik och/eller barn. Mentorskapet innebär:

 • Att träffa sina adepter en timme varannan vecka på Chalmers. Under träffarna vägleder och inspirerar du adepterna, och försöker utmana dem.
 • Regelbundna träffar och event tillsammans med andra mentorer samt möjligheter att engagera sig vidare inom föreningen.
 • Möjlighet till personlig utveckling, och att förbättra bland annat dina pedagogiska och matematiska förmågor.
 • Att du gör en stor skillnad! Många barn med särbegåvning kan uppleva stora problem och vantrivsel i skolan som följd. Det kan vi göra någonting åt, tillsammans!

Går du på högskolan och vill bli mentor för särbegåvade barn? Ansök här!

De som läser mentorskapet för särbegåvade barn har för tillfället inte möjlighet att läsa MTS-kursen, men vi arbetar på att skapa den möjligheten i framtiden. För mer information, kontakta Ari von Nordenskjöld.