Föreningsstämma

Välkommen till Intize föreningsstämma 2016!

Datum: Söndagen den 25 september kl. 13:30-16:30. Efter stämman kommer vi gemensamt vandra till närliggande pub/bar, eller annat trevligt ställe och ha en egen liten pubquiz.

Var: Någonstans i närheten av Chalmers Johanneberg. Vi återkommer med närmare information.
Anmäl dig: Via detta formulär senast den 18 september.

Om du har något särskilt du vill ska diskuteras på årsstämman så är du varmt välkommen att skicka in en motion till styrelsen. Detta ska göras senast den 4 september till styrelsen@intize.org. Se följande länk för tips och råd om hur man skriver en motion: https://drive.google.com/open?id=1FoQg3yA0BRdQfzfUDkNTRrcpA1yXiAdKu9VGFhDrKLE

Varför har vi en föreningsstämma?

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Kort sagt är det ett möte som skall hållas en gång om året där nya styrelsemedlemmar väljs och fundamentala frågor gällande föreningen diskuteras – frågor som ibland inte har några självklara svar. Du som är medlem i föreningen har rösträtt på denna stämma. Du som inte är medlem får komma och säga vad du vill men har inte rösträtt.Du som har åsikter kring t.ex. vad Intize borde göra i framtiden är varmt välkommen att delta och säga din åsikt men det är även helt OK att komma till stämman och bara sitta och lyssna – något som kan vara lärorikt för den som aldrig varit på en föreningsstämma innan!

Bra att veta…

Föreningsstämman har en ordförande, sekreterare och en dagordning. Inför stämman tar valberedningen (3 utvalda intizemedlemmar) fram förslag på vilka som ska sitta i styrelsen det kommande året.Två veckor innan stämman kommer mer detaljerad information att skickas ut till alla medlemmar med bland annat dagordningen, valberedningens förslag på styrelseledamöter, en verksamhetsberättelse, årsbokslut samt inkomna motioner.

På stämman kommer det bjudas på enkelt fika!