Kreativ sommarmatte

Intize kreativa sommarmatte är en gratis inspirationsvecka då gymnasieelever agerar matematikmentorer åt högstadielever som vill förbereda sig för kommande gymnasiestudier. Alla deltagare, cirka 10 gymnasiementorer och 50 högstadieelever, samlas en vecka på Chalmers för att tillsammans upptäcka och utvecklas inom matematik. Det spelar ingen roll vad du har för betyg, alla är välkomna!