Högskolekursen

MVE370 – Matematik och samhälle (7,5 hp)

Utöver mentorskap erbjuder Intize tillsammans med Matematiska Vetenskaper vid Chalmers en högskolekurs på 7,5 hp vilken alla mentorer är behöriga att söka, även de som studerar utanför Chalmers. I kursen får studenterna teoretisk och praktisk kunskap inom ledarskap, didaktik, gruppdynamik, med mera.

Kvällsföreläsningar och praktik

Kursen ligger utspridd över tre läsperioder (LP2, 3 och 4, det vill säga ungefär november till maj). Föreläsningarna är cirka fem stycken per läsperiod och ligger kvällstid 17:15 till 20:00. Föreläsningarna består ofta av gästföreläsare som kombinerar teori med praktik genom att planera gruppvis diskussioner och aktiviteter. Under varje föreläsning bjuds det på mackor.

Läs mer om Matematik och samhälle på Chalmers

Mentorskapet är en viktig del av kursen för att praktisera kursinnehållet parallellt med föreläsningarna. För att bli antagen till kursen måste man därför först ha blivit antagen som ideellt arbetande mentor i Intize (eller liknande organisation). Mentorsträffar sker två timmar, en gång i veckan.

MTS-klassad

Kursen är dessutom MTS-klassad. På Chalmers måste man ha läst minst en MTS-klassad kurs (Människa, Teknik, Samhälle) för att få ut sin civilingenjörsexamen.

Läs mer om MTS-kurser på Chalmers här

Examination

Examinationen består av  inlämningar, debatter och seminarium. Ingen salstenta förekommer och betygsskalan består endast av underkänd och godkänd.

Bli mentor nu och läs kursen!

I augusti/september öppnar anmälan för att bli mentor och läsa kursen. Både kursen och mentorskapet är väldigt uppskattade av tidigare studenter så passa på att ta chansen. Hoppas vi ses!