Om oss

Intize är en ideell förening som strävar efter att öka kunskaper i och intresse för matematik. Det gör vi främst genom vårt mentorskap där studenter hjälper andra att lära sig matematik ideellt.

Vi har olika former av mentorskap. Gemensamt är att de bygger på ett långsiktigt kunskapsutbyte i matematik genom personliga möten, där mötena sker av egen vilja.

Högskola–gymnasium

I vårt ursprungliga och största mentorskap har vi studenter från Chalmers och Göteborgs universitet (mentorer) som träffar gymnasieelever från alla möjliga program och skolor (adepter). Totalt är det ca 60 mentorer och 250 adepter, uppdelade i grupper med en mentor per grupp.

Vi har även drop-in, en tid och plats där alla som studerar matematik till och med gymnasienivå kan få studera och ställa frågor till mentorer.

Läs mer om vad en mentor gör
Läs mer om vad en adept gör

Gymnasium–högstadie

Under sommaren har vi Intize kreativa sommarmatte. Det är en inspirationsvecka på Chalmers där vi låter 10–15 gymnasieelever vara mentorer åt 50 nyutexaminerade högstadieelever som vill förbereda sig inför gymnasiet.

Vi jobbar också på att sprida vårt mentorskap till lägre åldrar genom att låta gymnasieelever vara mentorer åt högstadieelever under en längre period. Om det låter som något du vill ta del av eller hjälpa till med, kontakta oss gärna.

Hur föreningen drivs

Intize drivs främst av studenter och före-detta mentorer som engagerar sig i styrelsen, valberedningen med mera, och av verksamhetsgruppen som är ett team på runt fyra anställda.

Vi finns även i Trollhättan i form av systerförening med samma namn.

Finansiellt

Finansiellt drivs föreningen av pengar från sponsorer. I Göteborg får vi vårt huvudsakliga stöd av Chalmers tekniska högskola och Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Om du vill bidra till vår verksamhet utan att engagera dig rent praktiskt kan du bli stödmedlem.