Bli mentor

Att vara mentor i Intize innebär att du ideellt hjälper andra individer att utvecklas i den matematik som du själv har studerat. Genom det får du nya perspektiv på matematik och på ditt eget och andras lärande samt får testa på att vara en ledare. En mentor vägleder sina elever i matematik. Vi vill att … Continue reading Bli mentor