Extrainsatt stämma

Med anledning av att en styrelsemedlem inte uppfyllt sina åtaganden väljer resten av styrelsen att kalla till en extrainsatt stämma den 5e mars kl 18:00 med målsättningen att välja en ny styrelsemedlem. Under mötet kommer också för föreningen strategiskt viktiga frågor diskuteras.

Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta Erik Josefsson, Styrelseordförande, erik.josefsson@intize.org, 0705 438 581.

Anmälan till stämman

Det går även att anmäla att man ej kommer. Sista anmälningsdag är 26 februari.