Få en mentor – Gymnasieelev

Studerar du matematik på gymnasienivå, tekniskt basår eller liknande har du möjlighet att gå med i en mentorsgrupp. Du träffar då en mentor tillsammans med några andra som studerar liknande matematik en gång i veckan på Chalmers i två timmar. Exakt vilken tid och dag bestämmer ni tillsammans i gruppen.

Går du på gymnasiet? Anmäl dig här!

Om du ångrar dig innan du fått din mentor, skicka ett email till seniormentorskap@intize.org.

Om du inte längre vill vara med när din mentor kontaktar dig, svara och meddela det så att mentorn vet.