Mentor för gymnasieelever

 

Studerar du på högskola/universitet och vill hjälpa gymnasieelever att utvecklas i matematik? Du är då varmt välkommen att ansöka om att bli mentor. Det krav vi ställer på våra mentorer är att de studerat minst 30 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng i matematik.

Klicka här för att ansöka!

Gemensamt för alla högskolementorer är att de…

  • Träffar runt fyra gymnasieelever en gång i veckan under två timmar (inte under tentaveckor). Tid och plats bestämmer mentorn och adepterna själva.
  • Deltar på Drop-in en gång per läsperiod (två gånger per termin).
  • En gång i månaden, tillsammans med några andra mentorer, träffar en rutinerad mentor som kommer med tips och idéer på hur mentorskapet kan utvecklas vidare.
  • Ges möjlighet att gå på regelbundna träffar och event tillsammans med andra mentorer samt möjligheter att engagera sig vidare inom föreningen.
  • Utvecklas personligen inom pedagogik, ledarskap och matematik.

Valfritt för alla mentorer är…

Kursen har ett krav på att deltagarna studerat minst 30 högskolepoäng varav 20 högskolepoäng matematik.

Om du har frågor angående rekryteringen eller mentorskapet så är du välkommen att mejla till mentor@intize.org.

När vi fått in din ansökan kommer vi att ringa upp dig för att boka in ett enskilt rekryteringssamtal. Det är ett lämplighetssamtal där vi vill se att du vet vad du ger dig in på, och det är ingen konkurrens mellan de sökande. Vill du även läsa kursen Matematik och samhälle (MVE370) intresseanmäler du detta i ansökningsformuläret.