Mentor för gymnasieelever

Studerar du på högskola/universitet och vill …
… UTVECKLA DIG SJÄLV, VÄSSA DITT CV och GÖRA SKILLNAD?
Då är du varmt välkommen att ansöka om att bli seniormentor!

Film om mentorskap för gymnasieelever

Mentorskapet innebär: 

  • Träffa 4–5 gymnasieelever en gång i veckan under två timmar (inte under tentaveckor). Under träffarna vägleder och inspirerar du adepterna. Tid och exakt plats bestämmer mentorn och adepterna själva.
  • Möjlighet att gå på träffar och event tillsammans med andra mentorer, samt möjligheter att engagera sig vidare inom föreningen.
  • Personlig utveckling inom pedagogik, ledarskap och matematik.
  • Merit och referens att skriva upp på ditt CV.

Klicka här för att ansöka!

När vi fått in din ansökan kommer vi att ringa upp dig för att boka in ett enskilt lämplighetssamtal. Där pratar vi om vad mentorskapet innebär, ställer frågor och du får redovisa ett matematiskt begrepp på tavlan. Ett godkänt lämplighetssamtal är ett krav för att bli mentor.

Valbart för alla seniormentorer är:

  • Möjlighet att läsa MTS-kursen Matematik och samhälle (MVE370) på Chalmers. Kursen har ett krav på att deltagarna studerat minst 30 högskolepoäng varav 20 högskolepoäng matematik. Vill du läsa kursen Matematik och Samhälle (MVE370) anger du detta i ansökningsformuläret ovan.                                      Deadline för att anmäla sig till kursen är 17/10!
  • Om du inte har möjlighet att träffa en mentorsgrupp veckovis så går det att vara mentor endast på Drop-in. Detta gäller dock ej för mentorer som vill läsa kursen Matematik och samhälle, vilka måste ha en egen grupp. 

Frågor? 

Om du har frågor angående mentorskapet är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till rätt person hittar du här