Mentor för gymnasieelever

Studerar du på högskola/universitet och vill…
… UTVECKLA DIG SJÄLV, VÄSSA DITT CV och GÖRA SKILLNAD?
Du är då varmt välkommen att ansöka om att bli seniormentor!

Mentorskapet innebär: 

  • Träffa 4-5 gymnasieelever en gång i veckan under två timmar (inte under tentaveckor). Under träffarna vägleder och inspirerar du adepterna. Tid och exakt plats bestämmer mentorn och adepterna själva.
  • Möjlighet att gå på träffar och event tillsammans med andra mentorer, samt möjligheter att engagera sig vidare inom föreningen.
  • Personlig utveckling inom pedagogik, ledarskap och matematik.
  • Merit och referens att skriva upp på ditt CV.

Om du inte har möjlighet att träffa en mentorsgrupp veckovis, går det också bra att vara mentor endast på vår Drop-in (gäller ej för mentorer som vill läsa kursen Matematik och samhälle).

För att bli seniormentor krävs minst 30 hp varav 15 hp i matematik samt ett godkänt rekryteringssamtal. Studenter som läser första året vid högskolan och inte uppnår poängkraven, men har läst Matematik 4 eller motsvarande på gymnasiet kan bli seniormentorer men tilldelas adepter från åk 1 på gymnasiet. Ett godkänt lämplighetssamtal är emellertid fortfarande ett krav men för tidigare juniormentorer som börjat studera på högskolan behövs inget ytterligare rekryteringssamtal.

Klicka här för att ansöka!

När vi fått in din ansökan kommer vi att ringa upp dig för att boka in ett enskilt lämplighetssamtal. Där pratar vi om vad mentorskapet innebär.

Valfritt för alla seniormentorer är:

Kursen har ett krav på att deltagarna studerat minst 30 högskolepoäng varav 20 högskolepoäng matematik. Vill du läsa kursen Matematik och Samhälle (MVE370) anger du detta i ansökningsformuläret ovan.

Frågor? 

Om du har frågor angående rekryteringen eller mentorskapet så är du välkommen att maila till seniormentorskap@intize.org. Har du frågor ang MTS-kursen, maila kurs@intize.org.