Samarbetspartners

Det är tack vare våra många mentorer som Intize kan erbjuda gratis mentorskap. Men utan våra samarbetspartners hade föreningen inte kommit långt – inga anställda, inga Intizedagar, ingen kurs, inga roliga event för våra mentorer och knappt någon rekrytering. Det är väldigt tydligt att vi behöver er. Stort tack till våra nuvarande samarbetspartners!

Huvudsamarbetspartners:

Andra samarbetspartners

Vi söker nya samarbetspartners

Vi letar efter företag som vill bidra till ungas personliga utveckling inom matematiken, öka deras självförtroende och inspirera till samarbete mellan olika åldrar. Mest av allt efterfrågar vi pengar till våran ordinarie verksamhet, där inkluderar vi bland annat Intize fyra olika mentorskap, Intizedagarna, Intizeluncher, rekrytering och andra liknande saker. Som samarbetspartner kommer ni själva kunna vara med och bestämma mer exakt vad era pengar går till.

Möjliga förmåner för våra samarbetspartners

Beroende på hur ni väljer att bidra och med hur mycket har Intize möjlighet att erbjuda er ett antal saker i utbyte. Här nedan listar vi en del saker som skulle kunna vara av intresse, dessutom är ni välkomna att ge andra förslag när vi träffas.

  • Synas i Intize årsberättelse
  • Logga på hemsidan
  • Tryck på profilkläder
  • Logga på olika typer av tryckt material
  • Logga i presentationer som används vid rekrytering och utbildning
  • Inbjudan att hålla en Intizelunch
  • Erbjudande om evenemang hos bidragsgivaren

Låter allt eller något av detta intressant? – Kontakta oss nu!

Ni kan enklast visa intresse för ett samarbete genom att fylla i detta formulär. Men ni kan också höra av er till verksamhetsansvarig eller projektledare, kontaktuppgifter till verksamhetsgruppen.