Intize Drop-in

Till Intize Drop-in är alla som läser matematik på högstadie- eller gymnasienivå (även basår) välkomna för att få hjälp av våra mentorer. 

Drop-in är GRATIS och ingen anmälan krävs!

Tider för Intize Drop-in

Måndagar 17.15-19.15 (I Vasa 6)

Torsdagar 17.15-19.15 (I Vasa 6)

Lördagar 11.00-14.00 (I Vasa 6)

Viktiga datum höstterminen

Första tillfället för höstterminen: Måndag 9 september

Sista tillfället för höstterminen: Lördag 14 december

(Drop-in följer Chalmers studieveckor och har uppehåll under jul, sommar, röda dagar samt tentaperioder)

Hitta till Vera Sandbergs Allé 8, sal Vasa 6 

Vera Sandbergs Allé 8 ligger vid Chalmers tekniska högskola vid Johanneberg, och den närmaste hållplatsen är Kapellplatsen. Efter att ha gått in genom huvudentrén, följ skyltarna för att hitta till salen Vasa 6. Se videon för beskrivning av vägen från Kapellplatsen till Vasa 6. 

Hitta till Vasa 6

Drop-in-ansvarig: 

Drop-in-ansvarig har huvudansvaret för Intize Drop-in. Har du frågor gällande Drop-in så ring eller mejla Drop-in-ansvarig.

Kontaktuppgifter:

Matilda Lindelöf
076- 183 75 05
matilda.lindelof@intize.org

Tips på ytterligare hjälp med matte:

www.mattecoach.se
www.pluggakuten.se

www.mattecentrum.se
www.dothemath.se
Chalmers Läxhjälp