Intize Drop-in

Till Intize Drop-in är alla som läser matematik på högstadie- eller gymnasienivå (även basår) välkomna för att få hjälp av våra mentorer. 

Drop-in är GRATIS och ingen anmälan krävs!

Tider för Intize Drop-in

Måndagar 17.15-19.15 (Obs! Vasa 7)

Torsdagar 17.15-19.15 (I Vasa 6)

Fredagar 17.15-19.15 (I Vasa 6)

Viktiga datum

Första tillfället för höstterminen: Måndag 25 september

Sista tillfället för höstterminen: Fredag 15 december

Obs! Inställt drop-in-tillfälle:
fredag 29 september,
fredag 20 oktober – fredag 27 oktober (Tentavecka)

(Drop-in följer Chalmers studieveckor och har uppehåll under jul, sommar, röda dagar samt tentaperioder)

Hitta till Vera Sandbergs Allé 8, sal Vasa 6 

Vera Sandbergs Allé 8 ligger vid Chalmers tekniska högskola vid Johanneberg, och den närmaste hållplatsen är Kapellplatsen. Efter att ha gått in genom huvudentrén, följ skyltarna för att hitta till salen Vasa 6. Se videon för beskrivning av vägen från Kapellplatsen till Vasa 6. 

Hitta till Vasa 6

Drop-in-ansvarig: 

Drop-in-ansvarig har huvudansvaret för Intize Drop-in. Har du frågor gällande Drop-in så ring eller mejla Drop-in-ansvarig.

Kontaktuppgifter:

Arina Vovk, 072-335 97 35
arina.vovk@intize.org

Tips på ytterligare hjälp med matte:

www.mattecoach.se
www.pluggakuten.se

www.mattecentrum.se
www.dothemath.se
Chalmers Läxhjälp