Mentor för särskilt begåvade barn

VILL DU UTVECKLA DIG SJÄLV, VÄSSA DITT CV och GÖRA SKILLNAD?

Då är du varmt välkommen att ansöka om att bli mentor för barn i grundskolan som är särskilt begåvade inom matematik!

Mentorskapet för särskilt begåvade barn riktar sig till barn i grundskolan som inte känner sig utmanade av den befintliga matteundervisningen. Det kan ofta leda till att matematiken inte upplevs som givande, och kan orsaka vantrivsel eller psykiska problem för barnen.

Intize har sedan 2015 haft mentorsgrupper som träffas varannan vecka på Chalmers i Göteborg. För att kunna nå ut även till barn i glesbygd, startades hösten 2020 ett mentorskapsprogram på distans.

Mentorskapet innebär:

  • Träffa 3–4 grundskoleelever som du vägleder, inspirerar och utmanar i matematik. För grupper i Göteborg sker träffarna i regel 1 timme varannan vecka på Chalmers. Grupper i övriga landet träffas 1 timme varje vecka på distans. Tid och innehåll för träffarna bestämmer mentorn och adepterna tillsammans.
  • Att du gör en stor skillnad! Många barn med särskild begåvning kan uppleva stora problem och vantrivsel i skolan. Mentorskapet har visat sig vara mycket betydelsefullt för denna grupp.
  • Personlig utveckling inom pedagogik, ledarskap och matematik.
  • Merit och referens att skriva upp på ditt CV.
  • Möjlighet att gå på träffar och event tillsammans med andra mentorer, samt möjligheter att engagera dig vidare inom föreningen.
  • För studenter på Chalmers och GU: Möjlighet att läsa MTS-kursen Matematik och samhälle (MVE370) på Matematiska Vetenskaper. Kursen har ett krav på att deltagarna studerat minst 30 högskolepoäng varav 20 i matematik.

Det är inget krav att du som mentor själv är särskilt begåvad.

Ansökan: Mentor till en grupp i Göteborg

Ansökan: Mentor till en grupp på distans

När vi fått in din ansökan kommer vi att ringa upp dig för att boka in ett enskilt lämplighetssamtal. Där pratar vi också mer om vad mentorskapet innebär.

Frågor?
Om du har några frågor angående mentorskapen, kontakta gärna oss!

Mer om särskild begåvning:
På denna sida har vi samlat länkar med bra information, matematikmaterial, andra nätverk och aktiviteter för särskilt begåvade barn.