Intize Göteborg: Mentorskap i matematik

Intize erbjuder gratis mentorskap där studenter ideellt hjälper andra att lära sig matematik. Vårt syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande.


Bli mentor

Att vara mentor i Intize innebär att du ideellt hjälper andra individer att utvecklas i den matematik som du själv har studerat. Genom det får du nya perspektiv på matematik och på ditt eget och andras lärande samt får testa på att vara en ledare.

En mentor vägleder sina elever i matematik. Vi vill att de elever vi vägleder – våra adepter – ska klara sig själva på bästa sätt i framtiden. Därför strävar mentorn efter att hjälpa adepten med mer än bara talen i matteboken. Exakt hur det går till bestämmer mentorn och adepterna tillsammans.

Intize mentorskap bygger på att adepterna och mentorn träffas på lika villkor, och därför sker mentorsträffarna alltid ideellt. Vad som driver en mentor är de nyttiga erfarenheterna i ledarskap, pedagogik och matematik samt chansen att påverka andra människors liv till det bättre. Och för att det är kul, såklart.

Vi erbjuder 3 olika typer av mentorskap:

Går du på gymnasiet och vill bli mentor för högstadieelever?
Läs mer och ansök här!

Går du på högskolan och vill bli mentor för gymnasieelever?
Läs mer och ansök här!

Går du på högskolan och vill bli mentor för särbegåvade barn?
Läs mer och ansök här!


Nedan ser du bilder från vår kick-off för mentorerna höst 2018

Få hjälp i matte

Vi erbjuder gratis hjälp och vägledning i matematik på olika sätt:

Mentorskap

Du och upp till fyra andra elever träffar er mentor, en student med mer erfarenhet inom matematik, en gång i veckan och får vägledning i matte. Det är helt gratis. Få en mentor

Drop-in

Öppen räknestuga där alla som studerar matematik upp till och med gymnasienivå och tekniskt/naturvetenskapligt basår kan få hjälp. Du är välkommen oavsett om du har en mentor eller ej! Det är helt gratis. Kom på drop-in

Intizedagen

Intize arrangerar årligen räknestuga inför nationella proven.
Det är helt gratis. Läs mer här

Intize Kreativ Sommarmatte

I sommar har du som blivande gymnasieelev möjlighet att delta i Intize kreativa sommarmatte! Under en vecka i augusti hänger vi vid Chalmers lokaler på Johanneberg för att utveckla våra matematiska färdigheter genom att räkna, diskutera och leka med matematik. Läs mer här

Drop-in på Chalmers bibliotek

Har du inte tid för att gå med i en mentorsgrupp? Eller är du med i en men vill ha extra tid att jobba fritt? Till Intize drop-in är alla som läser matematik på högstadie-, gymnasie- eller tekniskt basår-nivå välkomna att komma för att få hjälp av våra mentorer.

Drop-in är gratis och ingen anmälan krävs!

 Tid
  • Måndagar 17:15–19:15
  • Lördagar 12:00-15:00

Drop-in följer Chalmers studieveckor och har uppehåll under jul och sommar. 

Chalmersläxhjälpen är dessutom på plats i samma lokaler på tisdagar och onsdagar mellan 17:15 och 19:15 för att hjälpa dig med kemi, fysik och matematik. Läs mer här.

Vi kan även tipsa om föreningen Mattecentrum som också erbjuder gratis läxhjälp på flera ställen i Göteborg.

Plats

Chalmers bibliotek, Chalmers tekniska högskola Chalmers tvärgata 1 Personal finns alltid på plats i biblioteket om du känner dig osäker. Var inte rädd för att fråga!

Hitta till drop-in

Högskolekursen: Matematik och samhälle

MVE370 / MVG200 – Matematik och samhälle (MTS-klassad)

Utöver mentorskap erbjuder Intize tillsammans med Matematiska Vetenskaper vid Chalmers en högskolekurs på 7,5 hp.  I kursen får studenterna teoretisk och praktisk kunskap inom ledarskap, didaktik, gruppdynamik, med mera.

Kursspecifika förkunskaper

  • Kursen kräver påbörjat mentorskap i matematik och aktivt ideellt engagemang i ideell förening eller motsvarande med samhällsentreprenöriell uppgift, som exempelvis Intize.
  • Kursdeltagaren ska ha läst minst 30 högskolepoäng varav minst 20 hp i matematik.

Du måste inte vara Chalmerist för att gå kursen, du kan också läsa kursen som student på Göteborgs Universitet.

Kvällsföreläsningar och praktik

Kursen ligger utspridd över tre läsperioder (LP2, 3 och 4, det vill säga ungefär november till maj). Föreläsningarna är cirka fem stycken per läsperiod och ligger kvällstid 17:15 till 20:00 i Chalmers lokaler. Föreläsningarna består ofta av gästföreläsare som kombinerar teori med praktik genom att planera gruppvis diskussioner och aktiviteter. Under varje föreläsning bjuds det på mackor.

Läs mer om Matematik och samhälle på Chalmers

Mentorskapet är en viktig del av kursen för att praktisera kursinnehållet parallellt med föreläsningarna. För att bli antagen till kursen måste man därför först ha blivit antagen som ideellt arbetande mentor i Intize (eller liknande organisation). Mentorsträffar i Intize sker två timmar, en gång i veckan. Utöver dessa tillfällen deltar alla mentorer på drop-in och eller Intizedagen en gång per läsperiod (två gånger per termin).

MTS-klassad

Kursen är dessutom MTS-klassad. På Chalmers måste man ha läst minst en MTS-klassad kurs (Människa, Teknik, Samhälle) för att få ut sin civilingenjörsexamen.

Läs mer om MTS-kurser på Chalmers här

Examination

Examinationen består av  inlämningar, debatter och seminarium. Ingen salstenta förekommer och betygsskalan består endast av underkänd och godkänd.

Vill du läsa kursen genom Intize?

Då anmäler du dig via mentorsanmälan här.

Vill du läsa kursen genom en annan motsvarande förening, maila kurs@intize.org.