FAQ

Svar på vanliga frågor

Allmänna frågor

Vad betyder adept?
En adept är inom Intize en person som på eget initiativ vill utveckla sina kunskaper i och intresse för matematik. För att lyckas med detta tilldelas adepten en mentor av Intize. Varje vecka träffas adept och mentor för att arbeta med matematik, med fokus på adeptens behov.

Vad betyder mentor?
Mentorns roll i Intize är att hjälpa och vägleda sina adepter inom matematik. En mentor har inom Intize en grupp på omkring 4 adepter, vilka alla träffas en gång i veckan under två timmar. På dessa träffar hjälper mentorn adepterna med matematiken, dels genom att förbättra kunskaper och dels genom att inspirera till ett ökat matematikintresse.
Träffarna sker på mentorns skola för att ge adepterna möjligheten att få inblick i nästa utbildningssteg.

Från föräldrar

Mitt barn behöver hjälp i matte, kan ni hjälpa hen?
Vi erbjuder i dagsläget matematikhjälp till alla som läser gymnasiematte och vill ha hjälp av eget initiativ. Vi erbjuder två typer av hjälp: en öppen drop-in-räknestuga två gånger i veckan dit alla är välkomna utan föranmälan, och ett mentorskap där en mindre grupp träffas två timmar varje vecka. Mer information finner du här.

Hur mycket kostar ett mentorskap i matematik?
Vi erbjuder både mentorskap och drop-in fullständigt kostnadsfritt för alla elever.

Högskolekursen MVE370 – Matematik och samhälle

Kan jag läsa kursen MVE370?
För att vara behörig att läsa kursen behöver du ha läst minst 30 hp varav minst 20 hp i matematik och ha påbörjat ett matematikmentorskap i Intize.

Hur anmäler jag mig till kursen MVE370 – Matematik och samhälle?
När du ansöker om att bli mentor i Intize har du även möjligheten att anmäla dig till kursen.  Om du blir mentor hos oss får du sedan gå kursen och även räkna in dina mentorstimmar i den. Du kan tyvärr inte läsa kursen utan att vara Intizementor.

Hur ser kursupplägget ut?
Hälften av kursen utgörs av den tid du spenderar i mentorsgruppen. Den andra halvan är en teoridel med föreläsningar och seminarier. Kurstillfällena är schemalagda på kvällstid under läsperioderna 2, 3 och 4. Totalt är kursen 7,5 hp.

Mentorskapet

Kan jag bli mentor?
För att bli mentor i Intize krävs att du studerar på högskola eller universitet och du måste ha läst minst 30 hp varav 15 i matematik. Du behöver också gå igenom ett rekryteringssamtal.

Hur går mentorskapet till?
Mentorn träffas tillsammans med sin grupp på runt 4 gymnasieelever under två timmar varje vecka på campus i syfte att förbättra och öka elevernas kunskap i och intresse för matematik. Gruppen får själva komma överens om detta innebär att räkna läxor, ha genomgångar, lösa matematikkluringar eller något annat på temat matematik.

Hur mycket tid förväntas jag lägga på mentorskapet?
Intize förväntar sig att du som mentor träffar dina adepter under 2 timmar varje vecka, förutom under tentaveckor. Dessutom medverkar alla mentorer på drop-in, Intize räknestuga, en gång per läsperiod (två gånger per termin). Utöver det är det helt upp till dig hur mycket tid du vill lägga, men en kort förberedelse inför varje träff kan hjälpa dig att få bättre struktur på dina mentorsträffar.

Behöver jag hitta mina adepter själv?
Du kommer att tilldelas adepter av Intize. Du behöver dock själv ta kontakt med dem och boka en första träff. Adepternas kontaktuppgifter får du av Intize.

Från lärare

Jag vill gärna att ni kommer och informerar om er verksamhet för min klass, hur gör jag då?
I augusti och september besöker vi gymnasieskolor för att informera om vår verksamhet. Om vi inte har kontaktat er är ni välkomna att höra av er med era önskemål till mentor@intize.org eller till 073 – 448 34 06.

Sponsring

Hur kan jag/vårt företag bidra till Intize verksamhet?
Om du som privatperson eller företag vill stödja Intize och ta del av verksamheten utan att vara engagerad rent praktiskt finns möjligheten att bli stödmedlem.