FAQ

Svar på vanliga frågor

Allmänna frågor

Vad är en adept?
En adept är inom Intize en person som på eget initiativ vill utveckla sina kunskaper i och sitt intresse för matematik. För att möjliggöra detta tilldelas adepten en mentor av Intize. Gruppen träffas regelbundet för att arbeta med matematik, med fokus på adeptens behov.

Vad är en mentor?
Mentorns roll är att hjälpa och vägleda sina adepter inom matematik. En mentor har en grupp på omkring 4 adepter som träffas regelbundet. På dessa träffar hjälper mentorn adepterna med matematiken, dels genom att förbättra kunskaperna och dels genom att inspirera till ökat matematikintresse. Träffarna sker på mentorns skola för att ge adepterna möjlighet att få inblick i nästa utbildningssteg och för att underlätta för mentorerna.

Från föräldrar

Mitt barn behöver hjälp i matte. Kan ni hjälpa hen?
Vi erbjuder två typer av hjälp: En öppen drop-in-räknestuga tre gånger i veckan dit alla är välkomna utan föranmälan, och ett mentorskap där en mindre grupp träffas en gång i veckan. Mer information om mentorskapen och ansökan hittar du här.

Hur mycket kostar ett mentorskap i matematik?
Vi erbjuder både mentorskap och drop-in fullständigt kostnadsfritt för alla elever.

Från lärare

Jag vill gärna att ni kommer och informerar om er verksamhet för min klass,
hur gör jag då?

Vi besöker primärt skolor i augusti och september för att informera om vår verksamhet. Om ni vill att vi kommer till just er skola är ni välkomna att kontakta oss.