FAQ

Svar på vanliga frågor

Allmänna frågor

Vad är en adept?
En adept är inom Intize en person som på eget initiativ vill utveckla sina kunskaper i och intresse för matematik. För att lyckas med detta tilldelas adepten en mentor av Intize. Gruppen träffas regelbundet för att arbeta med matematik, med fokus på adeptens behov.

Vad är en mentor?
Mentorns roll i Intize är att hjälpa och vägleda sina adepter inom matematik. En mentor har inom Intize en grupp på omkring 4 adepter som träffas regelbundet. På dessa träffar hjälper mentorn adepterna med matematiken, dels genom att förbättra kunskaper och dels genom att inspirera till ökat matematikintresse. Träffarna sker på mentorns skola för att ge adepterna möjlighet att få inblick i nästa utbildningssteg.

Från föräldrar

Mitt barn behöver hjälp i matte. Kan ni hjälpa hen?
Vi erbjuder två typer av hjälp: En öppen drop-in-räknestuga två gånger i veckan dit alla är välkomna utan föranmälan, och ett mentorskap där en mindre grupp träffas en gång i veckan. Mer information hittar du här.

Hur mycket kostar ett mentorskap i matematik?
Vi erbjuder både mentorskap och drop-in fullständigt kostnadsfritt för alla elever.

Från lärare

Jag vill gärna att ni kommer och informerar om er verksamhet för min klass,
hur gör jag då?

Primärt i augusti och september besöker vi skolor för att informera om vår verksamhet. Om ni vill att vi kommer till er är ni välkomna att kontakta oss