Om oss

Syfte

Den ideella föreningen Intize syfte är att inspirera till ökat intresse för samt öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Detta görs främst genom ideellt mentorskap där studenter hjälper andra att lära sig matematik. Detta ska bland annat leda till att alla får ökad självkänsla och ges nya möjligheter i livet.

Mentorskapet

Mentorskapet är gratis och bygger på långsiktigt kunskapsutbyte i matematik, genom personliga möten.  Alla är välkomna oavsett bakgrund, ambition och kunskapsnivå. Mentorsgrupperna består av 1–2 mentorer och 3–5 adepter. De träffas 1–2 timmar i veckan på en gemensamt bestämd dag och tid i mentorns skolmiljö. Innehållet på träffarna bestämmer mentorn och adepterna tillsammans. En mentor i Intize är en person som har mer matematiska kunskaper och befinner sig ett utbildningssteg högre än sina adepter. Sammanlagt är det cirka 450 adepter och drygt 100 mentorer som ses varje vecka! Vi erbjuder idag tre olika typer av mentorskap:

  • Mentorskap mellan högskola och gymnasium
  • Mentorskap mellan gymnasium och högstadium
  • Mentorskap för särskilt begåvade barn i grundskolan

Tryck här för att läsa mer om vad en mentor gör
Tryck här för att läsa mer om vad en adept gör

Övrig verksamhet

Utöver mentorskapet bedriver Intize följande:

Intize vision är att:

  • Alla i Sverige ska ha mer lika och bättre förutsättningar att lära sig matematik.
  • Skolämnet matematik och högre utbildningsnivåer ska avdramatiseras.
  • Intresset för matematik och läraryrket ska öka i samhället.
  • Mentorskap som verktyg för kunskapsöverföring ska användas i fler sammanhang.
  • Intize ska vara något som elever själva söker sig till.

Hur föreningen drivs

Intize drivs främst av studenter och före detta mentorer som engagerar sig ideellt i styrelsen och valberedningen och av verksamhetsgruppen som är Intize anställda och sköter den dagliga verksamheten. Föreningen har funnits sedan år 2005.

Finansiering

Finansiellt drivs föreningen av pengar från sponsorer. I Göteborg får vi vårt huvudsakliga stöd av Chalmers tekniska högskola och Skolverket. Allmänna Arvsfonden finansierar vårt nya mentorskap på distans för särskilt begåvade barn i glesbygd.

Systerförening

Vi finns även i Trollhättan i form av en systerförening med samma namn.