Om oss

Syfte

Den ideella föreningen Intize syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Detta görs främst genom ideellt mentorskap där studenter hjälper andra att lära sig matematik. Detta ska bland annat leda till att alla ska få en ökad självkänsla och ges nya möjligheter i livet.

Mentorskapet

Mentorskapet är gratis och bygger på ett långsiktigt kunskapsutbyte i matematik, genom personliga möten där mötena sker av egen vilja. Alla är välkomna oavsett bakgrund, ambition och kunskapsnivå. Mentorsgrupperna består av 1-2 mentorer och 3-5 adepter som träffas 1-2  timmar i veckan på en gemensamt bestämd dag i mentorns skolmiljö. En mentor i Intize är en person som har mer matematiska kunskaper och befinner sig ett utbildningssteg högre än sina adepter. Sammanlagt är det ca 300 adepter och 80 mentorer som ses varje vecka! Vi erbjuder idag tre olika typer av mentorskap:

  • Mentorskap mellan högskola-gymnasium
  • Mentorskap mellan gymnasium-högstadie
  • Mentorskap för särbegåvade barn i grundskolan

Läs mer om vad en mentor gör
Läs mer om vad en adept gör

Övrig verksamhet

Utöver mentorskapet bedriver Intize bl.a. följande:

Intize vision är att

  • Alla i Sverige ska ha mer lika och bättre förutsättningar att lära sig matematik
  • Skolämnet matematik och högre utbildningsnivåer ska avdramatiseras
  • Intresset för matematik och läraryrket ska öka i samhället
  • Mentorskap som verktyg för kunskapsöverföring ska användas i fler sammanhang
  • Intize skall vara något elever själva söker sig till

Hur föreningen drivs

Intize drivs främst av studenter och före-detta mentorer som engagerar sig i styrelsen, valberedningen med mera, och av verksamhetsgruppen som är ett team på runt fyra anställda. Föreningen har funnits sedan 2005.

Finansiering

Finansiellt drivs föreningen av pengar från sponsorer. I Göteborg får vi vårt huvudsakliga stöd av Chalmers Tekniska Högskola och Skolverket.

Systerförening

Vi finns även i Trollhättan i form av systerförening med samma namn.