Om oss

Intize syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Detta görs främst genom mentorskap där studenter hjälper andra att lära sig matematik ideellt. Mentorskapet är gratis och bygger på ett långsiktigt kunskapsutbyte i matematik, genom personliga möten där mötena sker av egen vilja. Mentorsgrupperna består av 1-2 mentorer och 3-5 adepter som träffas 1-2  timmar i veckan på en gemensamt bestämd dag i mentorns skolmiljö. En mentor i Intize är en person som har mer matematiska kunskaper och befinner sig ett utbildningssteg högre än sina adepter. Vi erbjuder idag tre olika typer av mentorskap:

Mentorskap mellan högskola-gymnasium
Mentorskap mellan gymnasium-högstadie
Mentorsskap för särbegåvade barn i grundskolan

Läs mer om vad en mentor gör
Läs mer om vad en adept gör

Dessutom anordnar Intize räknestugor i form av drop-in där alla som läser matematik på högstadie-, gymnasie- och tekniskt basår-nivå välkomna att komma för att få hjälp av våra mentorer. Drop-in är gratis och ingen anmälan krävs.

Hur föreningen drivs

Intize drivs främst av studenter och före-detta mentorer som engagerar sig i styrelsen, valberedningen med mera, och av verksamhetsgruppen som är ett team på runt fyra anställda.
Vi finns även i Trollhättan i form av systerförening med samma namn.

Finansiellt

Finansiellt drivs föreningen av pengar från sponsorer. I Göteborg får vi vårt huvudsakliga stöd av Chalmers tekniska högskola och Skolverket.

Om du vill bidra till vår verksamhet utan att engagera dig rent praktiskt kan du bli stödmedlem.