Bli mentor på Intize kreativa sommarmatte

Vill du göra något meningsfullt i sommar?

Studerar du på gymnasiet och vill spendera en vecka i sommar med att förbereda nyutexaminerade högstadieelever inför gymnasiematten samtidigt som du utvecklar dina egna kunskaper och får en fin merit? Då ska du söka till Intize kreativa sommarmatte!

Sommarmatten inleds med en obligatorisk utbildning för mentorerna, där du får lära dig mer om och utveckla dina kunskaper inom bland annat mentorskap, ledarskap och didaktik. Själva sommarmatten hålls den nästföljande veckan.

  • Som mentor handleder man en grupp på 4–5 blivande gymnasieelever i matematik.
  • Under veckan guidar mentorn sin grupp mot ökad förståelse och intresse för matematik.
  • Kursen skiljer sig från traditionell matematikundervisning eftersom den har ett stort fokus på kreativitet och praktiska matteövningar.
  • Innan kursen får varje mentor en utbildning i didaktik, gruppdynamik och ledarskap.
  • Alla mentorer arbetar ideellt men får lunch under utbildningen och kursveckan.
  • Att ha varit mentor är en unik och meriterande erfarenhet. 

Intize kreativa sommarmatte 2024

Datum mentorsutbildning: 3-4 augusti
Datum kreativ sommarmatte: 5-9 augusti
Plats: Chalmers Campus Johanneberg

Intresseanmälan mentor 

Klicka här för att göra en intresseanmälan.

Vi söker årligen ungefär 10 mentorer till Intize kreativa sommarmatte. Alla sökande blir kontaktade under sommaren för att kallas till ett lämplighetssamtal, och får därefter besked om huruvida de har fått en plats eller ej. 

Frågor? 

Har du några frågor, kontakta oss gärna.