Föreningsstämma

Datum: Sker årligen i september/oktober
Var: Chalmers Johanneberg
Anmälan: Sker via formulär som läggs upp här i samband med kallelsen


Förslag till styrelsen

Om du har något särskilt du vill ska diskuteras på årsstämman så är du varmt välkommen att skicka in en motion till styrelsen. Se följande länk för tips och råd om hur man skriver en motion.
Maila ditt förslag till styrelsen@intize.org, senast tre veckor innan årsstämman.

Nominera kandidat till styrelsen

Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelsen?
Maila ditt förslag till valberedningen@intize.org senast tre veckor innan årsstämman.

Varför har vi en föreningsstämma?

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Kort sagt är det ett möte som skall hållas en gång om året där nya styrelsemedlemmar väljs och fundamentala frågor gällande föreningen diskuteras – frågor som ibland inte har några självklara svar. Du som är medlem i föreningen har rösträtt på denna stämma. Du som inte är medlem får komma och säga vad du vill men har inte rösträtt. Du som har åsikter kring t.ex. vad Intize borde göra i framtiden är varmt välkommen att delta och säga din åsikt men det är även helt OK att komma till stämman och bara sitta och lyssna – något som kan vara lärorikt för den som aldrig varit på en föreningsstämma innan!

Bra att veta

Föreningsstämman har en ordförande, sekreterare och en dagordning. Inför stämman tar valberedningen fram förslag på vilka som ska sitta i styrelsen det kommande året. Två veckor innan stämman kommer mer detaljerad information att skickas ut till alla medlemmar med bland annat dagordningen, valberedningens förslag på styrelseledamöter, en verksamhetsberättelse, årsbokslut samt inkomna motioner.

Nedan kan du se bilder från föreningsstämman 2018

  • Ett varmt välkomnande till Intize nya styrelse och valberedning