Föreningsstämma

Varför har vi en föreningsstämma?

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Kort sagt är det ett möte som hålls en gång om året, där nya styrelsemedlemmar väljs och fundamentala frågor gällande föreningen diskuteras – frågor som ibland inte har några självklara svar. Intize föreningsstämma hålls vanligtvis i september i samband med att verksamhetsåret avslutas. Du som är medlem i föreningen har rösträtt på stämman. Har du åsikter kring vad Intize borde göra i framtiden så är du varmt välkommen att delta och framföra detta, men det går även bra att komma till stämman för att bara sitta och lyssna. Föreningsstämman är både ett bra tillfälle att träffa andra engagerade i Intize och lärorikt för den som aldrig varit på en stämma tidigare.

Bra att veta

Föreningsstämman har en ordförande, en sekreterare och en dagordning. Inför stämman tar valberedningen fram förslag på vilka som ska sitta i styrelsen det kommande året. 2 veckor före stämman kommer mer detaljerad information att skickas ut till alla medlemmar med bland annat dagordning, valberedningens förslag på styrelseledamöter, en verksamhetsberättelse, årsbokslutet samt inkomna motioner.

Frågor?

Om ni har några frågor kring föreningsstämman eller något annat så är det fritt fram att kontakta styrelsen (styrelsen@intize.org) så kan vi mer än gärna bidra med information!

Nedan kan du se bilder från tidigare föreningsstämmor

  • Ett varmt välkomnande till Intize nya styrelse och valberedning