Föreningsstämma

Intize årliga föreningsstämma kommer hålls i september varje år. Intize årliga föreningsstämma är det högsta beslutande organet där alla medlemmar har möjligheten att påverka föreningens när och framtid. Styrelsen samt valberedningen uppmuntrar därför alla medlemmar att delta och göra sina röster hörda. Detta är det tillfälle då beslut tas om nästkommande verksamhet samt styrelse.

Anmälan mejlas ut varje år till alla våra medlemmar, samt läggs upp på denna sida. Här kommer mer information, datum tid och anmälan att dyka upp när det närmar sig.

Detta kommer årsstämman innefatta

Tillsättning av nya styrelseledamöter: Har du förslag på nya styrelsemedlemmar? Hör av dig till valberedningen (valberedningen@intize.org).

Tillsättning av ny valberedning: Har du förslag på nya medlemmar i valberedningen? Hör av dig till valberedningen (valberedningen@intize.org).

Behandling av motioner: Vad vill du förändra i Intize? Alla förslag är välkomna! Skicka motioner till styrelsen@intize.org senast 28 augusti. Vill du veta hur man skriver en motion? Kolla det bifogade dokumentet nedanför eller via hyperlänken Hur skriver man en motion till Intize årsstämma? Vid frågor, tveka inte att höra av dig till mig personligen eller till styrelsen i övrigt.

Genomgång av verksamhets- och förvaltningsberättelse: Få insikt i vad som hänt i verksamheten under året!

Vem får rösta på årsstämman?

För att ingå i röstlängden på årsstämman måste du vara medlem i “Den Ideella Föreningen Intize”. Är du inte medlem men vill bli det? Fyll i anmälningsformuläret senast 12 september!  Medlemskap kan också godkännas på plats av stämman men ger då inte plats i röstlängden.

Har ni några frågor? Hör av er till lexxus.sparks@intize.org

För er som planerar att delta digitalt kommer länk att ges närmare inpå, så glöm ej av mailen.

Varför har vi en föreningsstämma?

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Kort sagt är det ett möte som hålls en gång om året, där nya styrelsemedlemmar väljs och fundamentala frågor gällande föreningen diskuteras – frågor som ibland inte har några självklara svar. Intize föreningsstämma hålls vanligtvis i september i samband med att verksamhetsåret avslutas. Du som är medlem i föreningen har rösträtt på stämman. Har du åsikter kring vad Intize borde göra i framtiden så är du varmt välkommen att delta och framföra detta, men det går även bra att komma till stämman för att bara sitta och lyssna. Föreningsstämman är både ett bra tillfälle att träffa andra engagerade i Intize och lärorikt för den som aldrig varit på en stämma tidigare.

Bra att veta

Föreningsstämman har en ordförande, en sekreterare och en dagordning. Inför stämman tar valberedningen fram förslag på vilka som ska sitta i styrelsen det kommande året. 2 veckor före stämman kommer mer detaljerad information att skickas ut till alla medlemmar med bland annat dagordning, valberedningens förslag på styrelseledamöter, en verksamhetsberättelse, årsbokslutet samt inkomna motioner.

Frågor?

Om ni har några frågor kring föreningsstämman eller något annat så är det fritt fram att kontakta styrelsen (styrelsen@intize.org) så kan vi mer än gärna bidra med information!

Nedan kan du se bilder från tidigare föreningsstämmor

  • Intize styrelse och valberedning för 2018/2019