Högskolekursen : MVE370 (MTS)

MVE370 – Matematik och samhälle (7,5 hp)

Utöver mentorskap erbjuder Intize tillsammans med Matematiska Vetenskaper vid Chalmers en högskolekurs på 7,5 hp vilken alla studenter som läst 30hp, varav 20hp är matematik kan ansöka. För att gå kursen måste du också anmäla dig som seniormentor som är en del av kursens praktik.
I kursen får studenterna teoretisk och praktisk kunskap inom ledarskap, didaktik, gruppdynamik, med mera.

Du måste inte vara Chalmerist för att gå kursen, men kursen hålls på Chalmers.

Vill du gå kursen?
Då anmäler du dig via seniormentorsanmälan här.

Kvällsföreläsningar och praktik

Kursen ligger utspridd över tre läsperioder (LP2, 3 och 4, det vill säga ungefär november till maj). Föreläsningarna är cirka fem stycken per läsperiod och ligger kvällstid 17:15 till 20:00. Föreläsningarna består ofta av gästföreläsare som kombinerar teori med praktik genom att planera gruppvis diskussioner och aktiviteter. Under varje föreläsning bjuds det på mackor.

Läs mer om Matematik och samhälle på Chalmers

Mentorskapet är en viktig del av kursen för att praktisera kursinnehållet parallellt med föreläsningarna. För att bli antagen till kursen måste man därför först ha blivit antagen som ideellt arbetande mentor i Intize (eller liknande organisation). Mentorsträffar sker två timmar, en gång i veckan. Utöver dessa tillfällen deltar alla mentorer på drop-in, Intize räknestuga, en gång per läsperiod (två gånger per termin).

MTS-klassad

Kursen är dessutom MTS-klassad. På Chalmers måste man ha läst minst en MTS-klassad kurs (Människa, Teknik, Samhälle) för att få ut sin civilingenjörsexamen.

Läs mer om MTS-kurser på Chalmers här

Examination

Examinationen består av  inlämningar, debatter och seminarium. Ingen salstenta förekommer och betygsskalan består endast av underkänd och godkänd.