Högskolekursen: Matematik och samhälle

MVE370 / MVG200 – Matematik och samhälle (MTS-klassad)

Utöver mentorskap erbjuder Intize tillsammans med Matematiska Vetenskaper vid Chalmers en högskolekurs på 7,5 hp.  I kursen får studenterna teoretisk och praktisk kunskap inom ledarskap, didaktik, gruppdynamik, med mera.

Kursspecifika förkunskaper

  • Kursen kräver påbörjat mentorskap i matematik och aktivt ideellt engagemang i ideell förening eller motsvarande med samhällsentreprenöriell uppgift, som exempelvis Intize.
  • Kursdeltagaren ska ha läst minst 30 högskolepoäng varav minst 20 hp i matematik.

Du måste inte vara Chalmerist för att gå kursen, du kan också läsa kursen som student på Göteborgs Universitet.

Kvällsföreläsningar och praktik

Kursen ligger utspridd över tre läsperioder (LP2, 3 och 4, det vill säga ungefär november till maj). Föreläsningarna är cirka fem stycken per läsperiod och ligger kvällstid 17:15 till 20:00 i Chalmers lokaler. Föreläsningarna består ofta av gästföreläsare som kombinerar teori med praktik genom att planera gruppvis diskussioner och aktiviteter. Under varje föreläsning bjuds det på mackor.

Läs mer om Matematik och samhälle på Chalmers

Mentorskapet är en viktig del av kursen för att praktisera kursinnehållet parallellt med föreläsningarna. För att bli antagen till kursen måste man därför först ha blivit antagen som ideellt arbetande mentor i Intize (eller liknande organisation). Mentorsträffar i Intize sker två timmar, en gång i veckan. Utöver dessa tillfällen deltar alla mentorer på drop-in och eller Intizedagen en gång per läsperiod (två gånger per termin).

MTS-klassad

Kursen är dessutom MTS-klassad. På Chalmers måste man ha läst minst en MTS-klassad kurs (Människa, Teknik, Samhälle) för att få ut sin civilingenjörsexamen.

Läs mer om MTS-kurser på Chalmers här

Examination

Examinationen består av  inlämningar, debatter och seminarium. Ingen salstenta förekommer och betygsskalan består endast av underkänd och godkänd.

Vill du läsa kursen genom Intize?

Då anmäler du dig via mentorsanmälan här.

Vill du läsa kursen genom en annan motsvarande förening, maila kurs@intize.org.