Högskolekursen: Matematik och samhälle

MVE370 / MVG200 – Matematik och samhälle (MTS-klassad)

Utöver mentorskap erbjuder Intize även, tillsammans med institutionen Matematiska vetenskaper vid Chalmers, en högskolekurs på 7,5 hp. I kursen får studenterna teoretisk och praktisk kunskap inom ledarskap, didaktik och gruppdynamik med mera.

Vill du läsa kursen?

Då anmäler du dig via mentorsanmälan här.

Deadline för att anmäla sig till kursen är 16/10!

Om du redan är mentor, eller vill du läsa kursen genom en annan motsvarande förening, maila kurs@intize.org.

Kursspecifika förkunskaper

  • Kursen kräver att man är ideell mentor i matematik via en ideell förening eller motsvarande med samhällsentreprenöriell uppgift, som exempelvis Intize.
  • Kursdeltagaren ska ha läst minst 30 högskolepoäng varav minst 20 i matematik.

Du måste inte vara Chalmerist för att gå kursen, du kan också läsa kursen som student på Göteborgs universitet.

Kvällsföreläsningar och praktik

Kursen ligger utspridd över tre läsperioder (LP2, 3 och 4 – det vill säga ungefär från november till maj). Föreläsningarna är cirka fem per läsperiod, och är förlagda på kvällstid från kl. 17:15  i Chalmers lokaler. Föreläsningarna består ofta av gästföreläsare som kombinerar teori med praktik genom att planera gruppdiskussioner och aktiviteter.

Läs mer om Matematik och samhälle på Chalmers

Mentorskapet är en viktig del av kursen för att praktisera kursinnehållet parallellt med föreläsningarna. För att bli antagen till kursen måste man därför först ha blivit antagen som ideellt arbetande mentor i Intize (eller liknande organisation). Mentorsträffar i Intize sker under 2 timmar, en gång i veckan. Utöver dessa tillfällen deltar alla mentorer på drop-in och eller Intizedagen, en gång per läsperiod (två gånger per termin).

MTS-klassad

Kursen är dessutom MTS-klassad (Människa, Teknik, Samhälle). På Chalmers tekniska högskola måste man ha läst minst en MTS-klassad kurs för att få ut sin civilingenjörsexamen.

Läs mer om MTS-kurser på Chalmers här

Examination

Examinationen består av inlämningar, debatter och seminarium. Ingen salstenta förekommer, och betygsskalan består av underkänd och godkänd.