Sponsring

Intize hjälper hundratals unga att utvecklas inom matematik. Allt Intize gör är gratis att ta del av. Därför är det nödvändigt med sponsorer för att vår verksamhet ska leva vidare och utvecklas. I dagsläget är våra huvudsponsorer Chalmers och Skolverket.

Sponsring och samarbeten

Intize tar tacksamt emot bidrag till verksamheten generellt eller en specifik insats så som ett evenemang inför nationella proven, fika till vår drop-in eller litteratur till våra mentorer och adepter.

Vill ditt företag hålla en lunchföreläsning inför våra mentorer?

Varannan vecka bjuder vi våra mentorer på en gemensam lunch. Genom att sponsra lunchen får ni samtidigt hålla en föreläsning inför engagerade studenter som är kunniga inom matematik, pedagogik och ledarskap. För mer information, kontakta verksamhetsansvarig. Kontaktuppgifter finner du under Kontakt.

Stödmedlem

Som privatperson, företag eller organisation går det bra stödja och samtidigt ta del av vår verksamhet genom att bli stödmedlem. Som stödmedlem erhåller du samtliga e-mail utskick som resterande medlemmar får och kommer på så sätt att hållas uppdaterad om föreningens arbete. Stödmedlem blir man genom att sätta in 200 kr eller valfritt högre belopp på vårt bankgiro 5621-6922 och skicka ett mail till va@intize.org med kontaktuppgifter.