Sponsring

Chalmers
Skolverket
Allmäna Arvsfonden

 

Intize hjälper hundratals unga att utvecklas inom matematik. Allt Intize gör är gratis att ta del av. Därför är det nödvändigt med sponsorer för att vår verksamhet ska leva vidare och utvecklas. Sedan starten har Chalmers varit en viktig samarbetspartner och sponsor. Idag är även Skolverket en viktig finansiär. Distansprojektet för särskilt begåvade barn i glesbygd som startades upp 2020 finansieras av Allmänna Arvsfonden till 2023 men söker långsiktig finansiering för att kunna bli en del av Intize ordinarie verksamhet. 

Sponsring och samarbeten

Intize tar tacksamt emot bidrag till verksamheten – generellt eller för att genomföra ett specifikt projekt så som Intizedagen eller sommarmatten. 

Vill ditt företag hålla en lunchföreläsning inför våra mentorer?

Varannan vecka bjuder vi våra mentorer på en gemensam lunch. Genom att sponsra lunchen får ni samtidigt hålla en föreläsning inför engagerade studenter som är kunniga inom matematik, pedagogik och ledarskap. För mer information, kontakta mentorskapsansvarig. Kontaktuppgifter finner du under Kontakt.

Stödmedlem

Som privatperson, företag eller organisation går det bra stödja och samtidigt ta del av vår verksamhet genom att bli stödmedlem. Som stödmedlem hålls du uppdaterad via mail om föreningens arbete. Stödmedlem blir du genom att sätta in 200 kr eller valfritt högre belopp på vårt bankgiro 5621-6922 och skicka ett mail till va@intize.org med kontaktuppgifter.