Särskild begåvning


Mentorskap i matematik för särskild begåvade barn i grundskolan

Mentorskapet för särskilt begåvade barn riktar sig till barn i grundskolan som behöver extra utmaning när det kommer till matematik. Syftet med programmet är att bemöta behoven hos särskilt begåvade barn som ofta inte blir stimulerade av undervisningen i skolan och följaktligen riskerar att bli så kallade hemmasittare eller att drabbas av psykisk ohälsa. 

Genom Intize träffas barnen i små grupper om 3-4 barn, där de tillsammans med en mentor får utforska matematikens värld. Detta innebär också att de får en chans att träffa andra i liknande situation eftersom social tillhörighet och acceptans är viktiga faktorer i särskilt begåvade barns utveckling. Tid och innehåll för träffarna bestämmer mentorn och adepterna tillsammans.  På Intize gör vi ingen bedömning huruvida ett barn är särskilt begåvat eller inte. Alla barn som är intresserade kan ansöka om att vara med i en grupp. Våra mentorer är studenter på högskole- eller gymnasienivå som arbetar ideellt vilket gör att mentorskapet kan vara gratis. Det garanterar också att mentorerna drivs av en inre motivation och deltar på lika villkor som barnen.

Intize har sedan 2015 haft mentorsgrupper som träffas varannan vecka på Chalmers i Göteborg. För att kunna nå ut även till barn i glesbygd, startades hösten 2020 ett mentorskapsprogram på distans.

“Mycket viktigt att ha folk att diskutera matte med på min nivå, andra som tycker lika mycket som jag att det är kul med siffror, tal och matteproblem” – Barn

“Detta har varit räddningen för min sons stimulans och matteintresse. Han har verkligen varit så glad när han kommit hem från sittningarna” – Förälder

Har du ett barn som går i grundskolan i Göteborg och är särskilt begåvat inom matematik?
Ansök åt ditt barn om att få en mentor i Göteborg här

Har du ett barn som är särskilt begåvat som vill ha en mentor på distans?
Tidigare har Intize erbjudit ett mentorskap för särskild begåvade barn i hela landet med mentorsträffar som sker på distans. Detta genom att vi fått finansiering för projektet från Allmänna Arvsfonden men tyvärr har den finansieringen tagit slut efter en treårs period vilket innebär att mentorskapet är på paus och ansökan om att få en mentor på distans är därmed stängd. Vi startar igång de distansmentorer som söker sig till Intize självmant men det sker ingen aktiv rekrytering av nya mentorer från Intize håll. Vi hoppas på fortsatt finansiering för projektet i framtiden.

Vill du bli mentor?
Mer information och ansökan hittar du här

Frågor?
Om du har några frågor angående mentorskapen, kontakta gärna oss!

Mer om särskild begåvning
denna sida har vi samlat länkar med bra information, matematikmaterial, andra nätverk och aktiviteter för särskilt begåvade barn.