Särskild begåvning


Mentorskap i matematik för särskild begåvade barn i grundskolan

Mentorskapet för särskilt begåvade barn riktar sig till barn i grundskolan som behöver extra utmaning när det kommer till matematik. Syftet med programmet är att bemöta behoven hos särskilt begåvade barn som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan och följaktligen riskerar att bli s.k. hemmasittare eller drabbas av psykisk ohälsa. 

Genom Intize träffas barnen i små grupper om 3-4 barn, där de tillsammans med en mentor får utforska matematikens värld. Detta innebär också att de får en chans att träffa andra i liknande situation eftersom social tillhörighet och acceptans är viktiga faktorer i särskilt begåvade barns utveckling. Tid och innehåll för träffarna bestämmer mentorn och adepterna tillsammans.  På Intize gör vi ingen bedömning huruvida ett barn är särskilt begåvat eller inte. Alla barn som är intresserade kan ansöka om att vara med i en grupp.

Intize har sedan 2015 haft mentorsgrupper som träffas varannan vecka på Chalmers i Göteborg. För att kunna nå ut även till barn i glesbygd, startas hösten 2020 ett mentorskapsprogram på distans. Dessa grupper träffas istället varje vecka genom digitala verktyg. Våra mentorer är studenter på högskole- eller gymnasienivå som arbetar ideellt vilket gör att mentorskapet kan vara gratis. Det garanterar också att mentorerna drivs av en inre motivation och deltar på lika villkor som barnen.

“Mycket viktigt att ha folk att diskutera matte med på min nivå, andra som tycker lika mycket som jag att det är kul med siffror, tal och matteproblem” – Barn

“Detta har varit räddningen för min sons stimulans och matteintresse. Han har verkligen varit så glad när han kommit hem från sittningarna” – Förälder

Ansökan för att få en mentor för läsåret 21/22 kommer att öppna i augusti.
Detta gäller både för de som bor i Göteborg och vill ha en mentor på plats och distansmentoraskap för barn i glesbygd. Är du intresserad och vill ha ett mail när den öppnat, fyll i din mailadress här

Vill du bli mentor?
Mer information och ansökan hittar du här

Frågor?
Har du några frågor angående mentorskapen, kontakta oss gärna!

Mer om särskild begåvning
denna sida har vi samlat länkar med bra information, matematikmaterial, andra nätverk och aktiviteter för särskild begåvade barn.