Särskild begåvning

Mentorskap i matematik för särskild begåvade barn i grundskolan

Mentorskapet för särskilt begåvade barn riktar sig till barn i grundskolan som behöver extra utmaning när det kommer till matte. Syftet med programmet är att bemöta behoven hos särskilt begåvade elever som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan och följaktligen riskerar att bli s.k. hemmasittare eller drabbas av psykisk ohälsa. Genom Intize träffas eleverna i små grupper, där de tillsammans med en mentor från högskolan får utforska matematikens värld. Detta innebär också att barnen får en chans att träffa andra i liknande situation eftersom social tillhörighet och acceptans är viktiga faktorer i särskilt begåvade elevers utveckling. Som adept träffar man tillsammans med 2–3 andra särskilt begåvade barn en mentor från högskolan i en timme varannan vecka på Chalmers/Göteborgs universitet.

“Mycket viktigt att ha folk att diskutera matte med på min nivå, andra som tycker lika mycket som jag att det är kul med siffror, tal och matteproblem” – Elev

“Detta har varit räddningen för min sons stimulans och matteintresse. Han har verkligen varit så glad när han kommit hem från sittningarna” – Förälder

Har du ett barn som går i grundskolan och är särskilt begåvat inom matematik?
Ansök åt ditt barn om att få en mentor här

Vill du bli mentor?
Ansök här

Frågor?
Har du några frågor angående mentorskapen, kontakta oss gärna!

Mer om särskild begåvning och dess kännetecken
Läs mer på www.mensa.se eller www.mattetalanger.ncm.gu.se. Om du är osäker på vilken nivå ditt barn är på kan ni prova att göra gamla nationella prov eller testa nivån på www.matteboken.se. Det finns också bra information på Skolverket.