Styrelsen och valberedningen

Styrelse

Hela styrelsen nås via styrelsen@intize.org

Ordförande
Hampus Avekvist
hampus.avekvist@intize.org

 

 

Personalansvarig (vice ordförande)
Jonas Groth
jonas.groth@intize.org

 

Kommunikatör
Lexxus Sparks
lexxus.sparks@intize.org

 

Kassör
Fredrik Lorentzon
fredrik.lorentzon@intize.org

 

Sekreterare
Leonid Pototskiy
leonid.pototskiy@intize.org

 

Medlemsansvarig
Isabella Dreyer
isabella.dreyer@intize.org

 

Valberedning

Hela valberedningen nås via valberedningen@intize.org 

Ledamot (sammankallande)
Bjarne Sihlbom
bjarne.sihlbom@intize.org 

 

Ledamot 
Johan Ödesjö
johan.odesjo@intize.org 

 

Ledamot
Alvin Ånestrand
alvin.anestrand@intize.org

 

Ledamot
Anton Carlsson
anton.carlsson@intize.org

 

Ledamot
Simon Paulsson
simon.paulsson@intize.org