Styrelsen och Valberedningen

Styrelsen


Jonas Groth
Ordförande
jonas.groth@intize.org
0722 51 04 08


Lukas Mared
Personalansvarig
lukas.mared@intize.org
0760 46 90 07


Johan Broberg
Kassör
johan.broberg@intize.org
0708 73 09 05


Linnéa Hovtun
Medlemsansvarig
linnea.hovtun@intize.org
0707 60 22 87


Isak Jönsson
Kommunikatör och sekreterare
isak.jonsson@intize.org
0730 96 26 01

Valberedningen

Malin Jacobsson
malin.jacobsson@intize.org

Jessica El-jabaoui
jessica.jabaoui@intize.org

*
Jelka Feldhusen
jelka@student.chalmers.se