Få en mentor

Vad gör en mentorsgrupp?

Du och upp till 4 andra elever träffar en mentor och får vägledning i matte. Träffarna sker veckovis i mentorns skolmiljö. Exakt vilken tid och dag bestämmer ni tillsammans i gruppen. Det är helt gratis! Vad ni gör på träffarna beror på vad du och din grupp vill. Alla är välkomna oavsett ambitioner och kunskapsnivå. Gemensamt för de flesta brukar vara att vilja gå på djupet med matten, lära sig förstå varför den fungerar som den gör, och få ställa frågor som läraren i skolan inte hinner med. Det fria upplägget betyder också att du som adept har ansvar för att komma på träffarna, samt ge förslag på vad du vill göra och hur du lär dig bäst.

När du anmäler dig förbinder du dig till att komma på träffarna. Om du upprepade gånger uteblir eller inte svarar när din mentor kontaktar dig förlorar du din plats. Om du inte längre vill vara med när din mentor kontaktar dig, svara och meddela det så att mentorn vet. Glöm inte heller att meddela din mentor om du t.ex. blir sjuk eller får andra förhinder. Om du ångrar dig innan du fått din mentor eller har några frågor, tveka inte att kontakta oss

Hur ansöker man? 

Du ansöker genom respektive anmälningsformulär längre ner, och hamnar då i en kö för att få en mentor. När du fått en mentor blir du kontaktad av denne för att boka en första träff. Väntetid varierar beroende på när du ansöker. Anmälan för att få en mentor under läsåret öppnar den 1 augusti, och stänger sent under våren. Om du då inte blivit tilldelad en mentor måste du ansöka på nytt fr.o.m. 1 augusti för det nya läsåret.

  • Går du på gymnasiet? 

Studerar du matematik på gymnasienivå, tekniskt basår eller motsvarande så har du möjlighet att gå med i en mentorsgrupp. Du träffar då en mentor, tillsammans med några andra som studerar liknande matematik, 2 timmar en gång i veckan på Chalmers eller Göteborgs universitet.

Ansök här 1 augusti.

  • Går du på högstadiet? 

Om du går på högstadiet har du möjlighet att få en mentor från gymnasiet som du får träffa tillsammans med några andra högstadieelever 1–2 timmar i veckan. Mentorsträffarna äger rum på mentorns gymnasieskola.

Ansök här 1 augusti.

  • Har du ett barn som går i grundskolan
    och är särskilt begåvat inom matematik?

Mentorskapet för särskilt begåvade barn riktar sig till barn i grundskolan som behöver extra utmaning när det kommer till matte. Som adept träffar man tillsammans med 2–3 andra särskilt begåvade barn en mentor från högskolan.
Läs mer om vad Intize gör för särskilt begåvade barn här

Om du står i kö för att få en mentor och önskar direkt hjälp kan du via Mattecoach chatta med en Chalmersstudent och få vägledning fram till lösningen. Det är gratis och helt digitalt! Gå in på länken för att läsa mer: https://www.mattecoach.se/

Frågor?

Har du några frågor angående mentorskapen, kontakta oss gärna!