Bli sommarmentor

Vill du göra något meningsfullt i sommar?

Studerar du på gymnasiet och vill spendera en vecka i sommar med att förbereda nyutexaminerade högstadieelever inför gymnasiematten? Då ska du ansöka till Intize kreativa sommarmatte!

Sommarmatten inleds med en obligatorisk utbildning för mentorerna där du får lära dig mer om och utveckla dina kunskaper inom bland annat mentorskap, ledarskap och didaktik. Själva sommarmatten hålls den nästkommande veckan.

  • Som mentor handleder man en grupp på 4-5 blivande gymnasieelever i matematik
  • Under veckan guidar mentorn sin grupp mot ökad förståelse och intresse för matematik
  • Kursen skiljer sig från traditionell matematikundervisning eftersom den har ett stort fokus på kreativitet och praktiska matteövningar
  • Innan kursen får varje mentor en utbildning i didaktik, gruppdynamik och ledarskap
  • Alla mentorer arbetar ideellt men får lunch under utbildning och kursveckan
  • Att ha varit mentor är en unik och meriterande erfarenhet

Utbildning: 4-5 augusti
Mattekurs: 6-10 augusti
Var: Vasalokalerna, Vera Sandbergs allé 8

Klicka här för att komma till intresseanmälan.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara mentor på sommarmatten?
Hör av dig till:
alexander.samuelsson@intize.org
eller ring på 0734 48 34 06.