Fortbildningsdag – att möta elever som lätt når målen

Den ideella föreningen Intize inbjuder dig som är verksam inom skolan till en kostnadsfri fortbildningsdag med fokus på att utveckla och underlätta arbetet kring de elever som lätt når målen. Fortbildningsdagen äger rum lördagen den 25:e mars i Stockholm. 

Innehållet riktar sig främst till dig som rektor, lärare eller specialpedagog i grundskolan alternativt beslutsfattare. Även du som arbetar med högre åldrar är välkommen att delta om du så önskar. 

Fortbildningsdagen är en gratis heldagskonferens där allt innehåll, mat och fika ingår. Nedan hittar du mer information och anmälan.

Schema för dagen

9:00 Ankomst, fika och mingel 

09:45 Se mig för den jag är – elever med särskild begåvning, Linda Mattsson

En introduktion till ämnet och den vetenskapliga bakgrunden som kommer ligger till grund för resten av dagen.

10:40 Paus

11:00 Stimulans och understimulans, Mona Liljedahl

Skollagen anger att elever har rätt till ledning och stimulans (3 kap 2§). Men vad innebär det egentligen? 

Den här föreläsningen går igenom hur stimulans kan organiseras och effekten av understimulans. 

Föreläsningen tar också upp hur vi kan upptäcka särskilt begåvade elever som redan hamnat i understimulans och hur det kan vändas.

11:45 Lunch

13:00 Barn och föräldrar berättar om hur det varit när skolan är för enkel

13:45 Interaktiva valbara seminarier, inklusive fikapaus. (Se beskrivning längre ned) 

15:00 Önskeskolan för begåvade elever – och dess personal, Sarah Holst

Hur kan ansvar och uppgifter för att forma skolan för elever som lätt kan nå målen fördelas på ett bra sätt? Hur får vi rätt boll till rätt roll?

Under föreläsningen presenteras verktyg specifikt för lärare, för specialpedagoger och för skolledning.

15:45 Paus

16:10 Using a whole school approach to addressing the needs of twice-exceptional learners, Laura Elena Runceanu (Engelska)

Highly able learners who have additional difficulties (or twice-exceptional learners, 2E) are present in inclusive schools, although they are often neither identified, nor offered the support they need to fulfill their potential.

Using a whole school approach to addressing the academic and socioemotional needs of twice-exceptional learners, and with a focus on their strengths, can bring about positive changes at an individual, class, and school level.

17:00 Avslutning

19:00-21:00 Gemensam middag (frivillig)

Med reservation för ändringar.

Anmälan är nu stängd.

Kontakta oss på sbbd@intize.org om du önskar delta, så ska vi se om det finns möjlighet.

Antalet platser är begränsade och en anmälan är därför bindande. Om du får förhinder är det okej att överlåta din plats till annan lämplig deltagare. Vill du göra detta måste du skicka ett mejl till sbbd@intize.org där du meddelar namnet på din ersättare. Vid skada eller sjukdom som förhindrar ditt deltagande debiteras du inte vid uppvisande av läkarintyg. Annars kommer du debiteras för maten, fikat, och dylikt som beställts i samband med din anmälan.

Presentation av talarna

Linda Mattsson  

Som forskare och universitetslektor på Blekinge tekniska högskola har Linda både publicerade forskningsartiklar och expertis kring att möta elever som lätt når målen. Hon är ledare i projektet “Mattetalanger” där hon och kollegan Eva Pettersson på uppdrag av Nationellt Centrum för Matematikutbildning driver utvecklingsarbete för att ge särskilt begåvade elever bättre förutsättningar i den svenska skolan. Linda var även koordinator och medförfattare till Skolverkets stödmaterial Elever med särskild begåvning och är en erfaren föreläsare inom området.

Foto: Linda Mattsson

Mona Liljedahl

Som legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska och som verksam specialpedagog i grundskolan har Mona mycket erfarenhet av att möta elever och anpassa undervisningen. Mona är medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial om Särskilt begåvade elever, har författat tre böcker om ämnet och är en uppskattad talare. 

Foto: Peter Eriksson/Gothia kompetens

Sarah Holst

Med sin erfarenhet som psykiatriforskaren som fick byta yrkeskarriär till gymnasielärare för att reglera sin arbetstid när en av hennes begåvade ungdomar inte fungerade i skolan så har Sarah en fot i skolvärlden och en i föräldrarollen och är väl förtrogen i båda. Idag arbetar Sarah som gymnasielärare i biologi och naturkunskap. Både i sin yrkesroll och privat fungerar Sarah som stöd till elever som lätt når målen men som har problem i skolan, beroende på inlärningssvårigheter, psykisk ohälsa eller olika kombinationer av dessa.

Foto: privat

Laura Elena Runceanu

Som lärarutbildare med meriter inom högskoleutbildning, vuxenutbildning och projektledning på både nationell och internationell nivå har Laura mycket erfarenhet. Hon är driven i frågor kring inkluderande undervisning och jämlikhet, aktiv inlärning och kritiskt tänkande, evidensbaserad undervisning och evidensbaserat beslutsfattande. Laura är filosofie doktor inom psykologi och är medlem i World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) och Nordic Network for Gifted Education (NNGE).

Foto: privat

Seminarium

Så utmanar vi begåvade elever i Vetenskapens Hus – Elin Ottergren

Vetenskapens Hus och Stockholms stad har under förra läsåret startat upp ett projekt där särskilt begåvade i mellanstadiet får komma och träffa studenter i Vetenskapens Hus. Under träffarna utmanas eleverna och får upptäcka spännande matematik tillsammans med en liten grupp andra barn och sin mentor. Under seminariet får du också veta mer om Vetenskapens Hus och prova på en matematikaktivitet.

Har du spring i hjärnan? – Jenny Revali och Jenny Åkerman

Att vara särskilt begåvad borde vara en lyx, men för många ser verkligheten inte ut så, det kan tvärtom ofta vara en plåga. Vi vill bidra till att barn med särskild begåvning upptäcks tidigt, så deras skolgång kan bli som den, enligt lag, ska vara. Det kanske inte är de elever du tro … Kom och lyssna och prata med oss! Och gör skillnad.

Diskussionsworkshop – Ebbe Loftéus

Detta seminarium är till för dig som vill diskutera och reflektera över det som du har hört under förmiddagen. Det kommer finns förberedda frågor som ger er möjlighet att blicka både framåt och bakåt, samt tid att att diskutera egna funderingar i mindre grupper.

Vägbeskrivning

Fortbildningsdagen hålls på ProfilHotels Nacka, Stockholm

Adressen är Värmdövägen 84, 131 54 Nacka

Med kollektivtrafik är de närmaste hållplatserna Sickla Station och Sickla Bro. Du kan ta röd linje i tunnelbanan från T-centralen mot Alby/Fruängen/Norsborg till hållplats “Slussen” och där byta till buss. Ladda ner appen “SL-Reseplanerare och biljetter” så kan du söka din resa och köpa biljett där. 

Boende och resa

Resa och boende står du eller din arbetsgivare för. Bokar du rum på ProfilHotels Nacka, där fortbildningsdagen hålls, kan du uppge koden “Intize” för att få 15% rabatt.