Intize utmanande påsklovsmatte (3-5 augusti)

Med anledning av utvecklingen av Covid-19 blev
Intize utmanande påsklovsmatte flyttat till 3-5 augusti.

Intize utmanande påsklovsmatte vänder sig till barn i mellanstadiet som är särskilt begåvade inom matematik. Under 3 dagar får de ägna sig åt utmanande matematik, och även programmering, tillsammans med andra likasinnade barn. Dagarna leds av matematikintresserade ungdomar som själva varit involverade i Intize mentorskapsprogram för särskilt begåvade barn. Det kostar inget att medverka under veckan men antalet platser är begränsade.

När: 3–5 augusti 2020, kl. 10–16.
Var: Chalmers Campus Johanneberg

Genomförandet 2020
Här finns en sammanfattning från dagarna som genomfördes 2020.
Dagarna blev mycket lyckade och Intize planerar att genomföra något liknande i framtiden.


Om Intize

Den ideella föreningen Intize syfte är att inspirera till ett ökat intresse för samt öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Detta görs främst genom ideellt mentorskap där studenter hjälper andra att lära sig matematik. Detta ska bland annat leda till att alla får en ökad självkänsla och ges nya möjligheter i livet. Ett av våra mentorskap riktar sig till särbegåvade barn i grundskolan. Läs mer om detta på: www.intize.org/fa-hjalp-i-matte/fa-en-mentor/

Om särskild begåvning
Läs mer om särskild begåvning och dess kännetecken på www.mensa.se eller www.mattetalanger.ncm.gu.se. Det finns också bra information hos Skolverket.